Siège social

Nemaska

2 Lakeshore Road
Nemaska, QC, Canada
JOY 3BO
Tél.: (819) 673-2600
Fax: (819) 673-2606

Ambassades de la Nation Crie

Ottawa

81 Metcalfe, Suite 900
Ottawa, ON, Canada
K1P 6K7
Tél.: (613) 761-1655
Fax: (613) 761-1388

Québec

200 Grande Allée Est
Québec, QC Canada
G1R 2H9
Tél.: (418) 691-1111
Fax: (418) 523-8478

Montréal

700 de la Gauchetière West, Suite 1600
Montréal, QC, Canada
H3B 5M2
Tél.: (514) 861-5837
Fax: (514) 861-0760